Mariantonietta Bagliato at NICO / Bari

Mariantonietta Bagliato / CUORE MIO
curated by Fabio Santacroce

July 7 - August 7, 2021


NICO
Via Goffredo Mameli 18
70126 Bari, Italy


E ahi ahi ahi lu core meu

Meu meu meu la cavaliera meu

Na nu ni no ni no na

beddhu l’amore e ci lu sape fa.

Ballati cu bu casciane li pieti

te sutta le cenucche pare pare

Come ballanu bellu a paru paru

come palumbi de lu palumbaru .

Come ballunu bellu a cucchia a cucchia

L’omu ‘lluntana e la fimmena cucchia.

Dai minati dai minati

Cinca balla moi è nu furtunatu.

Dai minati intra li piedi

Finca nu’ se strusciano le scarpe.

E ballati ballati ballati

L’ommini ziti e maritati.

Ca se’ nu’ ballati bonu

Nu’ bu cantu e nu’bu sonu.

Ca se nu’ballati pulitu

Ne lu ticu a mesciu Vitu.

Zun zun zun

Quante fimmene ca nci su.

E na na na na balla moi

Ca tie cu n’anca e ieu

Cu tutte doi.

Catera te la luna puru le stelle

Stasera tegnu de rubbà gli ommini.

Ci ruba ragni nu’ se chiama latru

Se chiama ragno ‘nnmauratu.


Fabio Santacroce

No comments:

Post a Comment

comment