Vasilis Papageorgiou at Elika / Athens

Vasilis Papageorgiou
Somebody had to do it

Elika Gallery
27 Omirou str.
106 72, Athens
Greece

http://www.elikagallery.com/

22.04-02.06.2016

copyright the artist and Elika gallery