In the Studio # 161 Yorgia Karidi
Yorgia Karidi is based in Athens