April fool's birds- like a lie

April fool's birds- like a lie

Ianthi Agelioglou, Anastasia Douka, Vasilis Noulas, Myrto Xanthopoulou, Dora Economou and DSK: Despina Sevasti, Sofia Simaki, Kostas Tzimoulis

Emmanouil Benaki 146b
Athens


April 1 - April 5
2015