Ioanna Pantazopoulou, Dimitris Antonitsis at Ileana Tounta Contemporary Art Center / Athens

Lost & Found-Soul Substitutes II    Dimitris Antonitsis  Ioanna Pantazopoulou
48 Armatolon-Klefton st. - 11471 Athens - GR
2 oct-15 nov 
Dimitrios Antonitsis

Ioanna Pantazopoulou