Ai Weiwei   Ai Weiwei, ‘The Wave’ (2005) (porcelain)
   via Piet Mondriaan